۱۳۸۹ اسفند ۱۴, شنبه

دكتر علي شريعتي

خوشبختي ما در سه جمله است : تجربه از ديروز، استفاده از امروز، اميد به فردا 
ولي ما با سه جمله ديگر زندگي مان را تباه مي کنيم :حسرت ديروز، اتلاف امروز، ترس از فردا.  

هیچ نظری موجود نیست: